Lähetä tästä kilpailuilmoitus suoraan. Ilmoitus ei lähde, mikäli ette laita nimeänne ja puhelinnumeroanne ao. tietoihin. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää.... soita 0400 201 535

 

Kilpailun päivämäärä:
Viikonpäivä:
Kilpailun tiedot:
Lähettäjän nimi:
Puhelinnumero:
Huom.! Kirjoita allaolevaan laatikkoon teksti "lappipilkki" ilman lainausmerkkejä pienillä kirjaimilla.